Azért, mert a HUSZ Kft. feladata a hulladékszállítás.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 32/A. § alapján, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására, az állam koordináló szervezetet hozott létre Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. néven. Az NHKV Zrt. feladata többek között a közszolgáltatási díjak beszedése a közszolgáltatóktól kapott adatok alapján.