Közérdekű adatok

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő- Testületének 115/2011. (IV.14.) sz. határozata alapján hulladékszállítási tevékenységre önálló gazdasági társaság jött létre. A társaság 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú.

A KESZTHELYI HUSZ KFT. CÉG ADATAI

Név: Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. (Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.)

Székhelye: 8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.

Telephelye : 8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.

Cégjegyzékszáma: 20-09-071577

KSH azonosító kódja: 23334560-3811-572-20

Adószáma: 23334560-2-20

Bankszámla száma: 11749039-20088129

KÜJ száma: 102848681

KTJ száma: 100994248

Ügyvezető igazgató: Kőrös László

– – – –

1. Hulladékgazdálkodási engedély

Nem veszélyes hulladék gyűjtési és szállítási engedély:
PE/KTFO/04908-8/2019

2. Szervezeti felépítés

Szervezeti felépítés


3. Felettes szervek

Társaságunk tulajdonosa:

Keszthely Város Önkormányzata

8360 Keszthely, Fő tér 1.

 

Zala Megyei Kormányhivatal
Keszthelyi Járási Hivatala
Járás vezetője: Dr. Varga Andrea
Cím: 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 42.
Telefonszám: +36 83 505 180
Fax: +36 83 505 181 E-mail: keszthely@zala.gov.hu

Zala Vármegye, Vas Vármegye és Győr-Moson-Sopron Vármegye területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók ügyeiben eljáró (több vármegyére kiterjedő illetékességű) békéltető testület:

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

elérhetőségei:

székhely és levelezési cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A

telefon: +36 96 520 217

e-mail cím: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

honlap: www.bekeltetesgyor.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

 

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Kovács Ferenc +36 30 927 4487


4. Engedélyek, minősítések

https://keszthelyhusz.hu/wp-content/uploads/2020/04/Keszthelyi-Husz-Kft-nem-vesze%CC%81lyes-hullade%CC%81k-orsza%CC%81gos-sza%CC%81lli%CC%81ta%CC%81si-e%CC%81s-gyu%CC%8Bjte%CC%81si-engede%CC%81ly-.pdf


5. Működésre vonatkozó jogszabályok

https://keszthelyhusz.hu/wp-content/uploads/2020/04/Az-egysges-honlap-segdlete-2019-12-31.pdf


6. Beszámolók

2016 év:

https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_megjelenites?arrivalNumber=jmJJ2mL21D%2f%2bFfMBSQXxkt7sHSVvPTwoL1MszLGCrzE%3d

2017 év:

https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_megjelenites?arrivalNumber=8QwTT%2fz3d9f64Uy7f%2bUbY2FgY9JfRYGN%2bNGWHdSDGuQ%3d

2018 év:

https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_megjelenites?arrivalNumber=rzD6iG11%2bC9Z2bzXsV6uSxxIRr6rdhD8WR5IUbDaj4Q%3d


7. Szabályzatok

Szervezeti és Működési Szabályzat

Javadalmazási szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 2020.07.01.


8. Közérdekű adatok igénylésének rendje

Közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzat


9. Formanyomtatványok

A letölthető formanyomtatványainkat a nyomtatványok menüpontban találja.

https://keszthelyhusz.hu/nyomtatvanyok/