Közérdekű adatok

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő- Testületének 115/2011. (IV.14.) sz. határozata alapján hulladékszállítási tevékenységre önálló gazdasági társaság jött létre. A társaság 100 %-ban Önkormányzati tulajdonú.

A KESZTHELYI HUSZ KFT. CÉG ADATAI

Név: Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. (Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft.)

Székhelye: 8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.

Telephelye : 8360 Keszthely, 0249/7 hrsz.

Cégjegyzékszáma: 20-09-071577

KSH azonosító kódja: 23334560-3811-572-20

Adószáma: 23334560-2-20

Bankszámla száma: 11749039-20088129

KÜJ száma: 102848681

KTJ száma: 100994248

Ügyvezető igazgató: Kőrös László

– – – –

1. Hulladékgazdálkodási engedély

Nem veszélyes hulladék gyűjtési és szállítási engedély:
PE/KTFO/04908-8/2019

2. Szervezeti felépítés

Feltöltés alatt…


3. Felettes szervek

Feltöltés alatt…


4. Engedélyek, minősítések

Feltöltés alatt…


5. Közszolgáltatási szerződés

Feltöltés alatt…


6. Működésre vonatkozó jogszabályok

Feltöltés alatt…


7. Társaság tisztségviselőire és alkalmazottaira vonatkozó személyes juttatások, bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak

Feltöltés alatt…


8. Beszámolók

Feltöltés alatt…


9. Szabályzatok

Feltöltés alatt…


10. Közérdekű adatok igénylésének rendje

Feltöltés alatt…


11. Formanyomtatványok

Feltöltés alatt…