Fogyasztóvédelmi szervek

Zala Megyei Békéltető Testület

8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor u. 24.

Tel: +36/92 550-514

Fax: +36/92 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Zala Megyei Kormányhivatal
Keszthelyi Járási Hivatala
Járás vezetője: Dr. Varga Andrea
Cím: 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 42.
Telefonszám: +36 83 505 180
Fax: +36 83 505 181 E-mail: keszthely@zala.gov.hu

Ügyfélfogadás: H: 7.00-17.00, K-Sz: 8.00-16.30, Cs: 8.00-18.00, P: 8.00-12.00